Pocítíte

rozdíl

Vědečtí a výzkumní pracovníci i odborníci na výživu z celého světa v Institutu zdraví Nutrilite spolupracují na úkolu, jak učinit z optimální duševní a tělesné kondice cíl dosažitelný pro každého. Pověst výrobků značky NUTRILITE vychází ze studií a klinického výzkumu, který provádějí u všech našich sloučenin a směsí. Tyto studie nám pomáhají pochopit úlohu jednotlivých sloučenin pro naše zdraví i synergický efekt směsí živin v doplňcích stravy. Integrita našich odborníků je úhelným kamenem v nás vložené důvěry.

Sam Rehnborg PhD, prezident, Institut zdraví Nutrilite: Syn zakladatele Nutrilite Carla F. Rehnborga se roku 1964 připojil ke svému otci a zaměřil se na nutriční výzkum a vývoj výrobků. Nyní šíří osvětu týkající se výživy a zdraví po celém světě a pomáhá lidem pochopit, jak mohou doplňky stravy NUTRILITE optimalizovat životosprávu za účelem dosažení lepší kondice. Ve své filantropické práci se zaměřil na znevýhodněné děti.

„Nepřestávám žasnout, jak se značka NUTRILITE od svých skromných začátků rozrostla do toho, čím je dnes.

Keith Randolph PhD, technologický stratég, Institut zdraví Nutrilite: Uznávaný odborník na nutriční vědy a biochemii. S více než 30 lety zkušeností z výzkumu získal v USA za svou průkopnickou práci množství patentů.

„Nelze si přát pozitivnější a více motivující prostředí, ať už se jedná o špičkové vybavení a technologie či vysoce vzdělané lidi s bohatými zkušenostmi.

Audra Davies, BSc, MSc,viceprezidentka, vývoj výživových výrobků a analytické vědní disciplíny: Audra Davies má více než dvacetiletou praxi v oblasti výživy, je držitelkou několika amerických patentů a autorkou několika publikací o rostlinné chemii.

„Vědečtí pracovníci pracující pro značku NUTRILITE prozkoumali říši fytonutrientů mezi prvními. Jsem velmi ráda, když se o naše znalosti mohu podělit.

Amit Chandra, PhD, manažer, chromatografické vědní disciplíny, analytické vědní disciplíny, oddělení výzkumu a vývoje Amway: Celosvětově uznávaný odborník na látky přírodního původu používané v doplňcích stravy, publikoval přes 40 prací, držitel 14 amerických patentů, 24 let praxe v oboru.

„Je pro nás velkou ctí, že můžeme být součástí týmu celosvětově uznávaných předních vědeckých pracovníků, kteří jsou spojováni s teorií toho nejlepšího, čeho dosáhla věda zaměřená na to nejlepší z přírody.

Kevin Gellenbeck, PhD, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník, složení výrobků, Amway/NUTRILITE: Vede výzkum zaměřený na rostlinné koncentráty a lidskou výživu, má třicetiletou praxi, publikoval devět prací a je držitelem pěti amerických patentů.

„Je skvělé, že můžeme po světě šířit tradici výzkumu rostlinných koncentrátů, která začala s Carlem Rehnborgem a která je základním kamenem filozofie NUTRILITE.

Informace o dalších odbornících na výživu působících v Institutu zdraví Nutrilite najdete zde.

Pro dosažení

co nejlepších

výsledků

Cílem spolupráce našich významných vědecko-výzkumných pracovníků a odborníků na výživu je zajistit, aby doplňky stravy značky NUTRILITE byly nezávadné, vysoce kvalitní a důvěryhodné výrobky.

Don Pusateri, vědecký pracovník/vývoj koncentrátů: Specializuje se na zemědělství a výživu, provádí výzkum léčivých rostlin a vyvíjí nové výrobky značky NUTRILITE. Ve své nejnovější práci se věnuje léčivým rostlinám Austrálie a Afriky.

Jean Wang, Ph.D.vedoucí vědecká pracovnice/procesní inženýrka: Má na kontě několik publikací, věnuje se procesnímu inženýrství, tzn. vyvíjí a zavádí do praxe novátorské výrobní procesy týkající se botanických koncentrátů. Specializuje se mimo jiné na filtraci membrán, extrakci oleje ze semen, granulaci a pasterizaci.

Gene Maly, vědecký pracovník/složení potravin a nápojů: Jeden z našich nejzkušenějších vědeckých pracovníků s 35letou praxí, držitel několika amerických patentů souvisejících s životosprávou a kontrolou hmotnosti.

Mary Murray, Ph.D., vědecká pracovnice/vývoj doplňků stravy: Vydala mnoho publikací a je držitelkou mnoha amerických patentů, dostalo se jí uznání za práci na vývoji doplňků stravy, nutrigenomických výrobků, práci v oblasti zdraví kostí a zdraví žen.

Lisa Rozga, vedoucí skupiny, vývoj doplňků stravy: Pracuje na výzkumu, vývoji a optimalizaci cílených doplňků stravy NUTRILITE, má více než desetiletou praxi v oboru.

Tom La, vedoucí vědecký pracovník/vývoj koncentrátů/vedoucí inženýr/chemické inženýrství: Držitel několika patentů, pracuje na tvorbě a vývoji správných postupů granulace doplňků stravy NUTRILITE. V současnosti se věnuje vývoji procesu pro granulaci botanických přísad.

Lynne Connor, Ph.D., vedoucí vědecká pracovnice/vývoj potravin a nápojů: Držitelka amerického patentu za životosprávu a kontrolu hmotnosti, specializuje se na navrhování, vývoj a testování výrobků pro kontrolu hmotnosti a proteinových doplňků stravy značky NUTRILITE.

Yingqin Li, vedoucí vědecká pracovnice/vývoj koncentrátů: Vydala přes 20 publikací a je držitelkou dvou amerických patentů. Specializuje se na vývoj nezávadných a účinných rostlinných přísad pro základní a funkční výrobky značky NUTRILITE.

Yumei Lin, Ph.D., vedoucí vědecká pracovnice, klinický výzkum: Autorka mnoha prací a držitelka dvou amerických patentů. Věnuje se studiu funkcí přísad a prototypů doplňků stravy a jejich účinku na spotřebitele.

Kevin Robinson, vedoucí vědecký pracovník (vývoj procesů), vývoj doplňků stravy: Má praxi ve farmaceutickém a energetickém odvětví, věnuje se vývoji nových koncentrátů a výrobních procesů stávajících koncentrátů.

Dawna Venzon, Ph.D., RD, vedoucí vědecko-výzkumná pracovnice/nutriční výzkum a klinický výzkum: Odbornice, která publikuje na téma, jak mozek řídí a kontroluje chuť k jídlu, věnuje se výzkumu v oblasti výživy.

Heather Arnold, vedoucí skupiny, vývoj doplňků stravy: Původně se věnovala obalovému inženýrství, nyní se specializuje na vývoj, optimalizaci a uvádění doplňků stravy na trh.

Kerry Grann, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník/klinický výzkum: Autorka několika prací a držitelka několika amerických patentů, má zkušenosti z odvětví veřejného zdraví a sportovního lékařství. Zaměřuje se na odborné hodnocení nových přísad a koordinaci klinického výzkumu.

Rodney Johnson, specialista na řízení znalostí a business intelligence: Autor mnoha prací a držitel amerického patentu. Specializuje se na potravinářskou vědu a přípravu, složení a testování koncentrátů, doplňků stravy, potravin a nápojů.

John Balles, Ph.D., vedoucí vědecko-výzkumný pracovník zemědělských plodin: Renomovaný odborník, zaměřuje se na rostlinné koncentráty. Člen americké agronomické společnosti American Society of Agronomy (ASA), společnosti Crop Science Society of America (CSSA) a americké společnosti pro zahradnictví American Society of Horticultural Science.

KaLee Dahlin, MS, vedoucí skupiny, vývoj potravin a nápojů: Dohlíží na vývoj, testování a zavádění potravin a nápojů s vyšší výživovou hodnotou, specializuje se na sportovní, energetické nápoje, potraviny a výrobky pro kontrolu hmotnosti a také na funkční potraviny, výrobky pro děti a aktivní dospělé.

David G. Groh, manažer, vývoj a výzkum nových technologií pro zdraví a krásu, Access Business Group: Držitel pěti amerických patentů s více než 25letou praxí v oboru. Zaměřuje se na vyhledávání, hodnocení a začleňování nových přísad a výrobních technologií.

Marc Lemay, PhD, vedoucí vědecký pracovník, klinický výzkum: Získal uznání za práci o neobvyklých přísadách a poškození mozku. Pomáhá navrhovat a provádět klinické zkoušky zaměřené na nové přísady.

Steve Missler, PHD, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník, divize biologických zkoušek: Má více než třicetileté zkušenosti z akademického, vládního i průmyslového sektoru. Specializuje se na úlohu antioxidantů při ochraně před oxidačním stresem a poškozením DNA.

Mark Proefke, PhD, vedoucí skupiny: analytické služby – chemie: Vede skupinu chemiků a zaměřuje se na analytické metody k zajištění vysoce kvalitních výrobků, má dvacetiletou praxi ve farmaceutickém odvětví.

Jeffrey Scholten, PhD, vedoucí skupiny: analytické služby – biologické zkoušky a mikrobiologie: Vzdělání v oblasti biochemie a enzymologie, vede skupinu pro biologické zkoušky/mikrobiologii odpovědnou za zkoumání a vývoj nových zkoušek v rámci podpory vývoje výrobků.

Zachary Wahl, vedoucí skupiny, vývoj doplňků stravy: Má zkušenosti z oboru zajišťování kvality a analytických služeb, nyní se věnuje vývoji výrobků v kategoriích kontrola hmotnosti, sportovní výživa a výrobky pro děti.