PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NÁVŠTĚVNÍKŮ INTERNETOVÝCH

STRÁNEK NUTRILITE

Datum účinnosti: 30.04.2015

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NUTRILITE

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek Amway popisuje, jak společnost Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178, Puchheim (dále jen „Amway“), používá osobní údaje, které shromažďuje nebo získává od Návštěvníků (dále jen „Návštěvníci“) těchto internetových stránek Amway (dále jen „Internetové stránky“). Toto Prohlášení popisuje, jak můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.Jak můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje 

Společnost Amway může shromažďovat nebo od vás získávat osobní údaje prostřednictvím vašeho používání Internetových stránek různými způsoby.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách, jako například prostřednictvím e-mailových adres, telefonních čísel nebo online formulářů společnosti Amway.

Můžeme používat soubory cookie nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o používání Internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení, používaném k návštěvě Internetových stránek. Třetím stranám umisťování souborů cookie do vašich zařízení neumožňujeme. Následující tabulka nabízí přehled souborů cookie, které případně používáme, a proč je používáme. Žádné z těchto souborů cookie nepoužíváme bez vašeho souhlasu.

 

 

Název cookie

 

 

Účel

AMCV_###@adobe.org

 

Tento soubor cookie se používá k identifikaci jedinečného návštěvníka

s_cc

 

Tento soubor cookie určuje, zda jsou povoleny soubory cookie

s_ppv

 Tento soubor cookie zaznamenává předchozí stránku uživatele, která bude zachycena na následující stránce

 s_sq

 

Tento soubor cookie obsahuje informace o předchozím odkazu, na který uživatel kliknul

 

s_vi, s_fid

 

Tyto soubory cookie poskytují ID jedinečného návštěvníka a časové a datové razítko

s_vnum,  s_invisit

Tyto soubory cookie se používají k záznamu čísla návštěvy uživatele

Soubory cookie můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například pod vlastnostmi „Předvolby“ nebo „Možnosti Internetu“ ve vašem prohlížeči). Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat soubory cookie. Podrobné informace o tom, jak spravovat nebo mazat soubory cookie, najdete na stránkách http://www.allaboutcookies.org/.

 

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat

Prostřednictvím souborů cookie uvedených v části „Jak můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje“ můžeme shromažďovat informace týkající se vašeho používání Internetových stránek, IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému. Abychom mohli zpracovávat vaše internetové nákupy, můžeme také shromažďovat informace o vašich platbách a informace týkající se vašich preferencí ve vztahu k výrobkům a o vašem nákupním chování.

Prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkách můžeme kromě toho shromažďovat vaše kontaktní údaje jako jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a číslo faxu. Můžete nám rovněž dobrovolně poskytnout další údaje o vás v souvislosti s vašimi dotazy nebo připomínkami. Avšak doporučujeme vám, abyste nám neposkytovali více vašich osobních údajů, než je nutné pro naši řádnou odpověď na vaše dotazy nebo připomínky.

 

Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje 

Vaše osobní údaje užíváme (i) k odpovědi na vaše připomínky nebo dotazy; (ii) ke zdokonalení Internetových stránek včetně zlepšení uživatelského komfortu; a (iii) k diagnostice problémů s našimi servery. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám svoje osobní údaje, nebudeme vám moci výše uvedené služby poskytnout.

 

Jak můžeme sdílet osobní údaje

Společnost Amway neprodává a nepronajímá vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Společnost Amway může vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími subjekty:

•    subjekty v rámci společnosti Amway, kterým je v přiměřené míře nezbytné nebo žádoucí sdělit osobní údaje ze strany příslušné pobočky Amway a
•    státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

 

Mezinárodní převody dat

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat jiným pobočkám Amway nebo jiným subjektům její mateřské společnosti Alticor Inc. Některé z nich mohou mít sídlo v jiných zemích, než kde byly tyto údaje původně shromážděny. Zákony v těchto zemích nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany dat jako země, v níž jste původně tato data poskytli. Když předáme vaše osobní údaje na subjekty společnosti Amway v jiných zemích, budeme chránit tato data tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušným právem. Alticor, Inc., mateřská společnost Amway, je certifikována v rámci programu na ochranu osobních údajů Safe Harbor, který vytvořily americké ministerstvo obchodu, Evropská komise a Švýcarsko a který upravuje shromažďování, uchovávání, používání, přenos a jiné zpracování osobních údajů převáděných z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Tento program uznala Evropská komise ve svém Rozhodnutí 2000/520/ES za program, který poskytuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Další informace najdete na stránce www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx týkající se Zásad ochrany osobních údajů Safe Harbor společnosti Alticor. Další informace o mezinárodních převodech dat najdete na stránce http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1 .

 

Jak chráníme osobní údaje

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz výše v části „Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony nevyžadují jinak.

 

Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky vedené třetími osobami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se liší od naší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími osobami. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích osob, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

 

Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků Internetových stránek

Společnost Amway může toto Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek kdykoli změnit. Pokud toto Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho zveřejnění. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek.

 

Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené níže.

 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o vás máme, nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese místní pobočky  cz_obchodni@amway.com. Můžete rovněž napsat na adresu:

Nad Kazankou 29
171 00 Praha 7 - Troja